Praktická lékařka pro dospělé

Ceník

Výpis z dokumentace 300,- Kč
Administrativní úkon bez vyšetření pacienta        200,- Kč
Aplikace očkovacích látek – mimo povinného očkování 200,- Kč
Předoperační vyšetření na žádost pacienta 550,- Kč
Vystavení duplikátu zdravotního dokladu 70,- Kč
Kopie ze zdravotní dokumentace, 1 strana 10,- Kč
CRP pro nepojištěné pacienty 160,- Kč
FOB (stanovení krve ve stolici) pro nepojištěné pacienty 160,- Kč
Vaxigrip tetra pro samoplátce 450,- Kč
Prohlídka do zaměstnání 500,- Kč
Prohlídka pro vydání ŘP 500,- Kč
Prohlídka pro vydání ŘP – nad 65 let 360,- Kč
Prohlídka pro vydání zbrojního průkazu 550,- Kč
Prohlídka k prodloužení zbrojního průkazu 400,- Kč
Prohlídka pro vydání profesního průkazu 370,- Kč
Prohlídka pro sportovce 500,- Kč
Prohlídka pro podklady k úrazové pojistce 400,- Kč
Výpis z dokumentace pro komerční pojištění 450,- Kč
Zdravotní prohlídka uchazeče o vzdělání 370,- Kč
Zdravotní prohlídka před krátkodobou brigádou 370,- Kč
Zdravotní prohlídka před umístěním do Domova pro seniory 200- Kč
Prohlídka pro účast na sportovním kurzu

300,- Kč