Praktická lékařka pro dospělé

MUDr. Barbora Rulíšková

Po ukončení studií na II. LF UK v roce 1998 jsem pracovala jako sekundární lékařka na ARO v Thomayerově nemocnici v Praze a jako lékařka záchranné služby na Praze západ. V roce 2001 jsem získala atestaci z oboru Anesteziologie a neodkladná péče I.stupně a v roce 2008 Licenci ČLK pro výkon soukromé praxe v oboru AR. Práci ve zdravotnictví jsem přerušila mateřskou dovolenou a krátkou zkušeností ve farmaceutickém průmyslu na pozici tzv. Lékařského poradce. Od začátku roku 2013 do dubna 2016 jsem pracovala jako praktická lékařka na poliklinice na Praze 9. Atestaci z oboru Praktické lékařství mám od května 2015. V průběhu roku 2017 jsem absolvovala kurz Základy pracovního lékařství pořádaný IPVZ, zakončený zkouškou.

 

 

 

Sestra Šárka Pečená

Vystudovala SZŠ v Benešově obor Všeobecná sestra. Studium ukončila v roce 1989. Poté pracovala ve FNKV na interním oddělení a metabolické jednotce a na interním oddělení Nemocnice na Žižkově. Od roku 2004 pracuje jako sestra v ordinaci praktického lékaře pro dospělé.