Praktická lékařka pro dospělé

Očkování proti covid 19

Aktuálně očkujeme vakcínou Moderna, od 20.9. možnost třetí dávky,  doporučeno zejména pro rizikové pacienty a pacienty nad 60 let.

Jedná se o mRNA vakcínu, nutno podat dvě dávky v intervalu 25-35 dní. Ochrana začíná přibližně 14 dnů po vakcinaci. Podobně jako u všech vakcín nemusí COVID-19 Vaccine Moderna chránit všechny příjemce vakcíny. Klinické hodnocení prokázalo 94,1 % snížení počtu symptomatických případů onemocnění COVID-19. To znamená, že vakcína v klinickém hodnocení prokázala 94,1% účinnost. Doba trvání ochrany poskytované vakcínou není známa, protože je stále hodnocena v probíhajících klinických studiích. Klinické hodnocení rovněž prokázalo 90,9% účinnost u pacientů s rizikem rozvoje závažného průběhu onemocnění COVID-19, včetně pacientů s chronickým onemocněním plic, srdečním onemocněním, obezitou, onemocněním jater, diabetem nebo infekcí HIV. Vysoká účinnost se nelišila v závislosti na pohlaví, rase nebo etnické příslušnosti.