Praktická lékařka pro dospělé

Ceník

Výpis z dokumentace 300,- Kč
Výpis z dokumentace zaslaný poštou včetně faktury        400,- Kč
Aplikace očkovacích látek – mimo povinného očkování 200,- Kč
Předoperační vyšetření na žádost pacienta 550,- Kč
Vystavení duplikátu zdravotního dokladu 80,- Kč
Kopie ze zdravotní dokumentace, 1 strana 10,- Kč
CRP pro nepojištěné pacienty 160,- Kč
FOB (stanovení krve ve stolici) pro nepojištěné pacienty-kvantitativně 300,- Kč
Vaxigrip tetra pro samoplátce 450,- Kč
Prohlídka do zaměstnání 500,- Kč
Prohlídka pro vydání ŘP 500,- Kč
Prohlídka pro vydání ŘP – nad 65 let 380,- Kč
Prohlídka pro vydání zbrojního průkazu 600,- Kč
Prohlídka k prodloužení zbrojního průkazu 450,- Kč
Prohlídka pro vydání profesního průkazu 400,- Kč
Prohlídka pro sportovce 500,- Kč
Prohlídka pro podklady k úrazové pojistce 400,- Kč
Výpis z dokumentace zaslaný poštou nebo mailem včetně faktury 400,- Kč
Zdravotní prohlídka uchazeče o vzdělání 400,- Kč
Administrativní poplatek 250 Kč