Praktická lékařka pro dospělé

Pracovnělékařské služby

  • Vstupní, periodické, mimořádné a výstupní PL prohlídky
  • Pravidelný dohled na pracovištích
  • Očkování v rámci nebo nad rámec PLS
  • Konzultace v oblasti pracovního lékařství
  • Flexibilní jednání

Ostatní dle individuálního zájmu klienta/zaměstnavatele